Chuyên mục: Đo Vẽ Nhà Đất

1 Tháng Mười, 2018
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm…
1 Tháng Mười, 2018
Thủ tục gia hạn SDĐ ngoài khu công nghệ cao,…
1 Tháng Mười, 2018
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia…
1 Tháng Mười, 2018
Thủ tục thẩm định nhu cầu SDĐ để xem xét…
30 Tháng Chín, 2018
Thủ tục xác nhận tiếp tục SDĐ nông nghiệp của…
30 Tháng Chín, 2018
Thủ tục thu hồi GCN đã cấp không đúng quy…
30 Tháng Chín, 2018
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại,…
28 Tháng Chín, 2018
Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ QSHTSGLVĐ trong các trường hợp giải…
28 Tháng Chín, 2018
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với…
28 Tháng Chín, 2018
Thủ tục ĐKBĐ với trường hợp chuyển từ hình thức…