Thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Thủ tục cấp đổi GCNQSDĐ, QSHNƠ và TSKGLVĐ

  • GCN: Giấy chứng nhận
  • QSHNƠ: Quyền sở hữu nhà ở
  • TSKGLVĐ: Tài sản không gắn liền với đất
  • QSDĐ: Quyền sử dụng đất
  • HĐND: Hội đồng nhân dân
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of