Thủ tục cấp GCNQSDĐ, QSHNƠ và TSGLVĐ cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Thủ tục cấp GCNQSDĐ, QSHNƠ và TSGLVĐ cho người đã đăng ký QSDĐ lần đầu

  • GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
  • QSHNƠ: Quyền sỡ hữu nhà ở
  • TSGLVĐ: Tài sản gắn liền với đất
  • HĐND: Hội đồng nhân dân
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of