Thủ tục đăng ký bổ sung đối với TSGLVĐ của người sử dụng đất đã được cấp GCN

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Quy trình Thủ tục đăng ký bổ sung đối với TSGLVĐ của người sử dụng đất đã được cấp GCN:

  • GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • QSHNƠ: Quyền sở hữu nhà ở
  • TSKGLVĐ: Tài sản không gắn liền với đất
  • TSGLVĐ: Tài sản gắn liền với đất
  • QSDĐ: Quyền sử dụng đất
  • HĐND: Hội đồng nhân dân
  • UBND: Ủy ban nhân dân
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of