Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

 

  • GCN: Giấy chứng nhận
  • QSHNƠ: Quyền sở hữu nhà ở
  • TSKGLVĐ: Tài sản không gắn liền với đất
  • QSDĐ: Quyền sử dụng đất
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of