Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ QSHTSGLVĐ trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn.

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Thủ tục ĐKBĐ QSDĐ QSHTSGLVĐ trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn.

  • ĐKBĐ: Đăng ký biến động
  • GCN: Giấy chứng nhận
  • QSHTSGLVĐ: Quyền sở hữu tài sản không gắn liền với đất
  • QSDĐ: Quyền sử dụng đất
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of