Thủ tục ĐKBĐ với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền SDĐ

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Thủ tục ĐKBĐ với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền SDĐ

  • ĐKBĐ: Đăng ký biến động
  • GCN: Giấy chứng nhận
  • TSGLVĐ: Tài sản gắn liền với đất
  • HĐND: Hội đồng nhân dân
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of