Thủ tục gia hạn SDĐ ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Thủ tục gia hạn SDĐ ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

  • ĐKBĐĐĐ: Đăng ký biến động đất đai
  • GCN: Giấy chứng nhận
  • TSGLVĐ: Tài sản không gắn liền với đất
  • SDĐ: Sử dụng đất
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • HĐND: Hội đồng nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of