Thủ tục thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người SDĐ, chủ SHTSGLVĐ phát hiện

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Thủ tục thu hồi GCN đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người SDĐ, chủ SHTSGLVĐ phát hiện

  • GCN: Giấy chứng nhận
  • SHTSGLVĐ: Sở hữu tài sản không gắn liền với đất
  • SDĐ: Sử dụng đất
  • UBND: Ủy ban nhân dân
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of