Thủ tục xác nhận tiếp tục SDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn SDĐ đối với trường hợp có nhu cầu

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Thủ tục xác nhận tiếp tục SDĐ nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn SDĐ đối với trường hợp có nhu cầu

  • ĐKBĐĐĐ: Đăng ký biến động đất đai
  • GCN: Giấy chứng nhận
  • TSGLVĐ: Tài sản không gắn liền với đất
  • SDĐ: Sử dụng đất
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of