Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSDĐ, QSHTSGLVĐ

Đăng vào ngày Danh mục Đo Vẽ Nhà Đất

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng QSDĐ, QSHTSGLVĐ

  • GCN: Giấy chứng nhận
  • QSHTSGLVĐ: Quyền sở hữu tài sản không gắn liền với đất
  • QSDĐ: Quyền sử dụng đất
  • HĐND: Hội đồng nhân dân
  • UBND: Ủy ban nhân dân
  • VPĐKĐĐ: Văn phòng đăng ký đất đai
Thích và chia sẻ với chúng tôi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of